Aöf Dersleri Özetleri - Çıkmış Sorular - Sınav Soruları

AÖF Ders Özetleri Uygulamasına Hoş Geldiniz,Uygulamadan tam anlamıyla faydalanmak için üye olunuz.

serkankacan69 kullanıcısının son içeriği

 1. S

  Final Halk Sağlığı Final Ders Özeti

  HALK SAĞLIĞI 8.ÜNİTE ÇEVRE SAĞLIĞI bugünkü çevre sorunlarını ortaya çıkış nedenleri; 1-İnsanların yerleşik düzene geçmesi, 2-hızlı nüfus artışı,3- düzensiz kentleşme 4-özellikle sanayileşmenin yoğunlaşması Çevre sağlığı, halk sağlığı alanında ilk uygulamalı bilim dallarından biridir. Çevre...
 2. S

  Final Sağlık Planlaması Final Ders Özeti

  Sağlık Hizmetlerinde Kapasite Planlama GİRİŞ Sağlık hizmetlerinde kapasite planlama ilgili hizmetlerin verilebilmesi için ihtiyaç duyulan entelektüel ve operasyonel sermaye, araç-gereç-makine ve fiziksel ortamların belirlenme sürecini kapsamaktadır. KAPASİTE:Çıktı bir ürün sayısı veya ürün...
 3. S

  Final Hastane Bilgi Sistemleri Final Ders Özeti

  Laboratuvar ve Radyoloji İşlemlerinde Bilgi Sistemleri Kullanımı GİRİŞ Bu sistemler poliklinik ve klinik hizmetlerine yardımcı olmakta,maliyet avantajı sağlanmakta ve hekimlere hızlı ve karşılaştırılabilir raporlar sunarak, erken teşhis ve tedavi imkânlarını artırmaktadır. LABORATUVAR VE...
 4. S

  Final Sağlık Ekonomisine Giriş Final Ders Notları

  SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMUNUN ROLÜ Sağlık Hizmetleri sektörü özel yapısından ötürü doğrudan insan yaşamını ve sağlığını etkilediği için özellikle sosyal devlet olmaya çalışan ülkelerde müdahale gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin en önemli öncüsü olan ABD‟de bile sağlık...
 5. S

  Vize Sağlık Ekonomisine Giriş Vize Ders Notları

  EKONOMİYE Giriş EKONOMİ VE KITLIK KAVRAMI Ġktisat: Kıt KAYNAKLARLA sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşan bir bilim dalıdır. Ekonomik malların değeri fiyatı ile ölçülür. Eğer bir mal, toplumun gereksinim duyduğu miktardan fazla olursa fiyatı olmayacaktır ve karşılığında bir bedel...
 6. S

  Final Davranış Bilimleri Final Ders Özeti

  DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜNİTE 8 GİRİŞ İnsanlar toplum halinde yaşayan sosyal varlıklardır. Sosyal varlık olmanın doğal sonucu iletişim kurmaktır. Hiçbir insan ve insan topluluğu, iletişimsiz yapamaz. İletişim, kişinin kendisiyle, kişiler arasında, gruplarda, örgütlerde ve kitleler düzeyinde mesaj...
 7. S

  Vize Davranış Bilimleri Vize Ders Özeti

  DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜNİTE 1 Davranış bilimleri, adından da anlaşılacağı gibi birkaç bilim dalından (disiplininden) oluşan bilimler grubudur. Bu bilim disiplinleri, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji ve psikolojidir. DAVRANIŞ ve DAVRANIŞ BİLİMLERİ Davranış kavramının konusunu, insan...
 8. S

  Vize Çalışma İlişkileri Ve Etik Vize Ders Özeti

  ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK ÜNİTE 1 Çalışma ilişkileri, devlet ve sistemin aktörleri arasındaki çalışma hayatı ve sosyo-ekonomik olgular konusunda iyileşmeyi hedefleyen ilişki ve etkileşim sürecidir. -Çalışma ilişkileri İşverenler ve işçiler arasındaki ilişki ve onların çıkarları ile ilgili çok...
 9. S

  Final ATA AÖF Arama Ve Kurtarma Final Ders Özeti

  ÜNİTE – 8 => ARAMA VE KURTARMADA TEKNOLOJİK GELİŞMELER RADYO FREKANSLI TANIMA TEKNOLOJİSİ (RFID), Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification-RFID) teknolojisi, Canlı ve cansız her türlü nesnenin dokunmadan belirli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılır. RFID...
 10. S

  Vize ATA AÖF Arama Ve Kurtma Vize Ders Özeti

  ÜNİTE – 1 => ARAMA ve KURTARMAYA GİRİŞ ARAMA VE KURTARMAYA GİRİŞ Arama ve Kurtarma=> İnsan kaynaklı afet esnasında ihtiyacı olan kimselerin yerini tespit etme, gerekirse uygulama ve daha kapsamlı yardım alabilecekleri güvenli bir yere nakletme faaliyetleridir. NOT=> Dünyanın en eski kayıt altına...
 11. S

  Final Temel Anatomi Final Ders Özeti

  ANATOMİ ÜNİTE -8 ÜRİNER SİSTEM ORGANLARI Üriner sistem organları idrarın meydana gelmesinden itibaren dışarı atılana kadar yer alan organlar olarak aşağıda sırasıyla verilmiştir (Şekil 1). • Ren (böbrek) • Ureter (idrar borusu) • Vesica urinaria (mesane=idrar kesesi) • Urethra (idrar...
 12. S

  Final ATA AÖF Acil Durum Afet Yönetimi Final Ders Özeti

  ÜNİTE – 8 => OLAY YERİ YÖNETİMİ OLAY YERİ VE HEDEFLERİ Acilen bölgeye giden keşif ekiplerinden sonra arama ve kurtarma ekipleri, yerel afet gönüllüleri veya profesyonel ekipler olay yerine varır varmaz yapacakları işler sırasıyla şunlardır: ð Komutayı üstelenmek ð Olayı değerlendirmek ð...
 13. S

  Vize ATA AÖF Acil Durum Afet Yönetimi Vize Ders Özeti

  – 1 => ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİNE GİRİŞ Afet yönetimi, bir kalkınma ve yoksullukla mücadele problemidir. AFET YÖNETİMİ SÜRECİNİN BİLEŞENLERİ: ð Ekonomik etkenler – ð Ekolojik etkenler ð Sosyal etkenler ð Kültürel etkenler ð Afet riski ð Afet tehlikesi NOT: Afetlerden etkilenen...
 14. S

  Vize+Final Sosyal Hizmet Kuram Ve Yaklaşımları Vize + Final Ders Özeti

  Sistem kuramı psikodinamik kuramdan duyulan memnuniyetsizliğe karşı gelişen bir dizi kuramsal gelişmeden biridir. Kuramın sosyolojik odağı, psikodinamik kuramın sosyal hizmetteki “sosyal” kavramını yeterince ele alma konusundaki başarısızlığına karşı durmaktadır. Sistem düşüncesinin uygulamaya...
 15. S

  Final Sosyal Hizmet Mevzuatı Final Ders Notları

  (ÜNİTE-8) Engelli,doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,zihinsel,ruhsal,duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma,bakım, rehabilitasyon,danışmanlık ve...